ה ס כ ת ש י ר 

וויליאם שקספיר

תרגום מ. ברכאן

 
 

העולם במה

 

 

סונטה 116

 

 

סונטה 18

 

 

חורף קודר

 

 

Richard III

 

 

להיות או

 

 

 

 

  רדיו מולטימדיה הר הצופים

              הֶ סְ כֵּ תִ י ם