ה ס כ ת ש י ר 

וויליאם שקספיר

תרגום מ. ברכאן

 
 

העולם במה

 

 

סונטה 116

 

 

סונטה 18

 

 

חורף קודר

 

 

Richard III

 

 

להיות או

 

 

 

ליום קיץ אותך להשוות?

אתה עדין יותר ושקול

את פרחי מאי יטלטלו הרוחות

ולעונת הקיץ יש גבול

לעיתים תבער עין השמיים

ואז יכהה זהבה וישנה צבע

היפה ביותר יפה רק בינתיים

ידעך פתאום או כדרך הטבע

אבל בקיץ שלך נצחית הפריחה

לא תאבד בה שלמות הפלא

המוות גם הוא לא יעיב על אורך

כי לעד תזהרנה השורות האלה

כל עוד נשימה באדם ועין טובה

יחיה השיר הזה ואתו גם אתה.