ה ס כ ת ש י ר 

וויליאם שקספיר

תרגום מ. ברכאן

 
 

העולם במה

 

 

סונטה 116

 

 

סונטה 18

 

 

חורף קודר

 

 

Richard III

 

 

להיות או

 

 

 

 לא אוכל בפני ברית נפש אמת

להודות בפגמים. אהבה אינה אהבה

אם היא רגישה לתמורות מעת לעת,

או נכנעת למפריד ומאבדת תקווה.

או לא! אות ומופת היא, לעולם נטועה

מול כול הסופות בלתי מעורערת: 

כוכב מאיר לכל ספינה טועה,

שערכו נסתר אף כי מידת רוחקו משוערת. 

לא איוולת זמן הגם שוורוד שפתיים ולחיים

לא יחמוק מטווח להבו של המגל:

אהבה אינה בת שעה שבוע שבועיים,

היא שורדת אפילו את גזרת הגורל.

אם יוכיחו לי שטעות היא והכול כזב,

לא כתבתי כלום ומעולם איש לא אהב.