סדנה לעריכת תוכניות מוסיקה ברדיו  קורס 50751

מנחה: מר שלמה ישראלי.

 

הרצאת מבוא לקורס

 

דף עזר לעבודת סיום הקורס (להורדה)

 

מצגת ר"ש

 

דף ר"ש

 

הנחיות להכנת אייטם

 

דברי קשר1

 

דברי קשר2

 

גרף תוכנית

 

אפקטים קוליים - עזר לעורך תכנית

 

דוא"ל של מר ישראלי:

mailto:shra@netvision.net.il

shlomois@gmail.com

 

אפשרות מחוץ למטלות הסדנה

    The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved©