2_4

ולבסוף כשבאו ההורים לקחת את הילדים הביתה

מוטי ערך משאל בין ההורים מה הם היו אומרים בשפת בני אדם

כשהם מפחדים או שמחים. להתראות בשבוע הבא.