2_3

אחרי ההפסקה הילדים שמעו שאפשר להגדיל לא רק אוזן או עין ואף,

אפשר להגדיל קול. כלומר להגביר אותו על ידי מגבר ורמקול.

הם דיברו במיקרופון ושמעו את קולם מוגבר ברמקול.

והכי חשוב הם הבינו שאפשר לשלוט על עוצמת הקול גם בלי מגבר.

גם כשמדברים רגיל. חלש חזק ורגיל באמצע.