2

.בהקלטה השנייה הילדים שמעו את מוטי מציין את שמם וסופר אותם