1

 

 

קולות בגן. סיפור מולטימדיה.

פרק ראשון: השרקנים.

זה קרה ביום שני כ"ט בתשרי תשע"ג, חמישה עשר באוקטובר

אלפיים ושתיים עשרה.

שבעה עשר ילדים נכנסו לגן קטן במעלה אדומים ופגשו את מוטי ושי.

מוטי מספר סיפורים ושדרן רדיו, ושי מטפל בחיות.

מוטי הקליט וצילם ושי הביא שרקנים לשחק אתם ולחקור

את הקולות שהם משמיעים. וכמובן את ההתנהגות שלהם.

בהקלטה הראשונה שמוטי הקליט הילדים היו נבוכים מעט, בישנים.