1_7

 

פרק שביעי: כמו תוכי

בשבוע השביעי ביום שני י"ב בכסלו עשרים ושישה בנובמבר אלפיים ושתים עשרה, התחילה הפעילות בשיחה עם הילדים. אחר כך הביא שי שני תוכים קטנים, תוכונים, בכלוב. הביאו אותם מאוסטרליה. יש תוכים שיודעים לדבר אבל בלי להבין מה הם אומרים. החיקויים שהם עושים לקולות שאנחנו משמיעים, או קולות אחרים שהם שומעים, הם פשוט העברה. התוכים יכולים להעביר את מה שהם שומעים בלי להבין כלל מה המשמעות של הדברים. תחילה ביקש שי מהילדים להתבונן בתוכונים ולספר מה הם רואים. חקירה ומחקר מתחילים בהתבוננות.