1_5

פרק חמישי: משחק יצירה שתחילתו בסיפור

בשבוע החמישי ביום שני כ"ז במרחשוון שנים עשר בנובמבר אלפיים ושתים עשרה, אחרי הסיפור, ישבו הילדים סביב השולחנות, חיברו כדור קלקר למקל ארטיק גדול, עטפו אותו בנייר, והפכו אותו למיקרופון של משחק. הם ציירו וקשטו את המיקרופונים שלהם, ומיד אחר כך החלו להיות שדרנים ומראיינים. שי שחק אתם. בסוף אפילו ראינו את שֶנהב מראיינת את אביה.