2_3

אחר כך ציירו הילדים את מגדל בבל ובנו אותו מקוביות, הם גם בלבלו

את שפתם כך שאי אפשר היה להבין מה הם אומרים ואי אפשר היה לבנות 

כמו שקרה שם, בספור לפני הרבה שנים. היה בלגן בגן והיה כיף.