3_1

בשבוע השלישי ביום שני י"ג במרחשוון עשרים ותשעה באוקטובר

אלפיים ושתים עשרה, התחילו הילדים בגן שחקים את הפעילות

בברכת שלום משולשת: בלחש, בעוצמה, ובאמצע, בקול רגיל.

שגיא לא מצא את הלחש שלו והוא רק הניע את שפתיו.

זה היה משעשע כמו שראיתם בפתיחה בוידיאו.

הם ניסו לשחק בטלפון שבור אחר כך,

אבל כמה ילדים לחשו באוזן חברם מהר מדי וגם בקול ולא בלחש.

כל הילדים ששמעו את המשפט כבר בהתחלה, חזרו ואמרו אותו בקול

ולא היה טעם להמשיך ולשחק.

המשחק בטלפון שבור מזכיר את הסיפור על מגדל בבל.

שם איש לא הבין את שפת רעהו ובגלל שלא הייתה ביניהם תקשורת והבנה,

העבודה על המגדל הופסקה ובני אדם נשארו על האדמה ולא הגיעו לשמיים.

מוטי סיפר את הסיפור הזה לילדים ואיתי עזר למוטי ונתן שם לאחד המלאכים

שירדו מהשמיים לבלבל את שפת בני האדם.

את הסיפור תוכלו לראות ולשמוע כאן אם תלחצו על התמונה.