13

 

פרק שלושה עשר: חיות דמיוניות ואורחים

הפגישה השתים עשרה לא תועדה. היום הגענו לפגישה השלוש עשרה האחרונה שלנו בסדרת המפגשים. התאריך, יום שני ג' בשבט תשע"ג, ארבעה עשר בינואר אלפים ושלוש עשרה. הילדים קבלו מתנה מיקרופון צעצוע וקבלו משימה, לתאר חיות דמיוניות. מה שמן, מה הן עושות, אוכלות, איפה הן גרות, וכל מה שעולה בדמיון.

בפגישה הזאת הגיעו אלינו אורחים, ילדי הגן השני. הם שמעו את השידורים שלנו על חיות דמיוניות וגם השתתפו באופן פעיל. אחר כך הם ארחו אותנו בגן שלהם ולימדו אותנו שיר בשפת הסימנים שהחרשים נעזרים בה. בסוף חילק שי תעודות למשתתפים בנוכחות ההורים, ואורנה סיכמה וברכה.