3_11

 

אחרי הפסקת האוכל, קבלו הילדים תמונות של חיות משונות. הם התבקשו להמציא להן סיפור, שם מקום ואופי. ואחר כך לספר על כך ברדיו למיקרופון. הילדים אהבו לשחק עם המיקרופון אך הקשר אל מערכת ההגברה עדיין לא היה ברור להם. החשיבות של מיקום המיקרופון קרוב לפה והגברת עוצמת הדיבור כדי שקולך ישמע ברמקול.

מתיאורי החיה הדמיונית עברו כמה ילדים לספר גם ספור אישי קצר. ואחר כך באו ההורים. לראשונה התוודענו לשיר הסיום של הפעילות. חשבנו שאולי כדאי ללמד את הילדים לשיר אותו כך שכולם ישירו אותו ביחד בסוף היום לפני לכתם הביתה.