הדרכה (לחץ על הקישור לקבלת המצגת)

 

קול, גלים ,תדירות  ,עוצמה  ודגימה -- הסבר בסיסי באנגלית --תחילה יש להוריד את הקובץ למחשב שלכם

 

הסבר על לחצני המצגת 

 

יצירת ספריה אישית

 

איך מדברים למיקרופון

 

איזון עוצמת הקלטה והקלטה במחשב

 

הקלטת שקט ועריכה: השתלת רווח בין משפטים ומחיקת מילה משפט או  רעש

    

Mp3    128kps   44100hz     :שמירת הקובץ  בפורמט

 

פילטרים  לתיקון רמות עוצמה והנמכת רחש רקע

 

חיבור כמה  קבצי קול זה אחרי זה

 

העברת שיר מכונן התקליטורים במחשב דרך התוכנה לדיסק הקשיח

 

"בישול" של כמה קבצים לקובץ אחד בחלון הרב ערוצי של התוכנה

 

שמירת סיישן בחלון הרב ערוצי

 

Cross fade    fade in    fade outקיצור קטע מוסיקלי ע"י שימוש ב -   

 

קיצור קטע  באחד הערוצים והזזת כל הערוצים שמימינו ביחד כדי לסגור את הרווח

 

Mp3     32kbps    22050hz   שמירת קובץ בפורמט המתאים לאינטרנט - פורמט ישן אין להשתמש בו !

 

פרטים על המרצה והעורך בספריית המיועדת לאינטרנט

 

ארגון הכפתורים והלחצנים במיקסר הגדול שעל השולחן באולפנים 1 ,  2 

 

מיקסר כרטיס הקול שבמחשב וההתחברות לכרטיס הקול

 

 

 

תשומת לב ובדיקת יחסי עוצמות בין מוסיקה לדיבור יחסכו מכם את התוצאה הזאת.

                                        

אתרים רלוונטיים לנושאי הלימוד                                     

 

DIGITAL AUDIO                    

 

 

 תרגיל

קולאג - מאת אורן הנר - תקשורת  בריאת האדם        כמה מילים על הקולאג - טקסט