ריש גרונית וריש לשונית

   הדגמה מוקלטת

   מר מרמור התמרמר מרה על מרתו

   מרת מרמור שמררה מר את חיי מרה

   מר מרמור.

 

   1. הקשיבו לקריין הקורא את הטקסט

       בשתי האפשרויות.

   2. הקליטו את הטקסט בקולכם גם בשתי

       האפשרויות ושימרו את הקובץ    

       בפורמט MP3 מונו     

   3. כתבו אלי בדואר האלקטרוני מהו

       לדעתכם  ההבדל בין שתי האפשרויות,

       יתרונות וחסרונות וצרפו ב-Attachment

       את קובץ ההקלטה הקולי שלכם.


              radio@mail.huji.ac.il         

 

       מטרות התרגיל: תרגול הקלטה ועריכה בבית

       המרת קובץ WAV ל- MP3

       שליחת קובץ קולי ב-Attachment

       תרגול דיקציה