משרד החינוך והתרבות והספורט

המזכירות הפדגוגית 

האגף לתכנון ולפיתוח הפיקוח על הוראת הספרות

תכניות לימודים

יום שלישי כ"ט שבט תשס"ה      08 פברואר 2005

 

לכב'

מר מוטי ברכאן

רדיו הר הצופים

למוטי שלום רב,

שמחנו מאוד לראות ולשמוע שבמסגרת אתר התסכיתים של "רדיו הר הצופים" אתה

מביים וקורא סיפורים מתוך תכנית הלימודים בספרות.

קריינות אמנותית, רגישה ומוקפדת, בעיבוד עם שחקנים ובליווי מוסיקה ואפקטים

המעשירים את ההאזנה, עשויה לתרום רבות ללימוד יצירות ספרות בשנות בית הספר

ולהעשרת לשונם של התלמידים. לצערנו, רבים התלמידים המתקשים לקרוא בקול יצירות

שסגנונן מרוחק או גבוה משפת הדיבור והכתיבה הרווחת כיום, ולכן אנו מעריכים את

ההשקעה שנעשתה בהגשת סיפורים של סופרים דוגמת שטיינברג, עגנון וביאליק לצד קטעי

סיפורת מאת אפלפלד ואידה פינק. אנו גם מקווים שהאזנה לביצוע אחראי של טקסט

ספרותי עשויה לשמש מנוף למורים ולתלמידים לעשות מצדם מאמצים לשיפור היכולת

שלהם לקרוא בקול בכוחות עצמם טקסטים ספרותיים כחלק בלתי- נפרד מהמפגש

החווייתי והפרשני עם היצירה.

ידוע לנו שמורים ותלמידים נעזרים באתר, ונעשה כמיטב יכולתנו להרחיב את מעגל

הלומדים שיפיקו ממנו תועלת והנאה. אנו מקווים שהאתר ימשיך ויתרחב בהמשך ואף

נשמח לתרום מניסיוננו לפרויקט חשוב זה.

בברכה,

דר' פנינה שירב                                                     דר' נילי לוי

מפקחת תחום ספרות באגף                                       מפמ"ר ספרות

לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים