תיאור קולי יום עיון קריאה והגייה – הערות טיפים סימני שאלה ותיקונים בסיוע רב מילים. 21-02-17 

ההקלטה

תאמו (בסיוע שותפכם המאזין לכם) את מרחק הפה מהמיקרופון לקבלת נוכחות טובה ללא רעשי פה ועיוותים, למשל ח' חורקת,  ש' שורקת, ס' סודקת, פ' מפוצצת.

תרגלו הגיית מילים ברורה ומלאה ללא השמטת הברות ועיצורים בסוף מילה: מתמדת, מחויט, אורות וכו'.

מוגבהת – ה' לא א' !

הפסקה קלה בין אות בסוף מילה ואותה אות בתחילת המילה הבאה: מפי יצחק איתן

הגייה לא נכונה מעבירה מסר שונה למשל: נחשל , נכשל.  אי , היא.

לא לקטוע משפט באמצע פעולה למשל:  "עולה בבגדים צמודים על השולחן" – רצוף, לא לקטוע אחרי צמודים .

ברור ברב מילים

מיקי: הֵנִיחַ  מְנִיחִים  עזב במנוחה, הפסיק להטריד, הרפה.

        הִנִּיחַ  מַנִּיחִים  שָׂם דבר מה במקום מסוים, בעיקר בזהירות או בתשומת לב;

חנה: לָקוֹחוֹת לא לְ ... לבטא ברור את הקמץ.  מִפְשְׂעוֹתֵיהֶם לבטא ברור את שְׂ לא בקמץ.

        בִּשְׂעָרָהּ נכון אחרי בדיקה. בבמבי – שם לא עברי יתכן שאין צורך לרפות את ה ב' השנייה, טעון

        בדיקת היועצת. וּפוֹתַחַת  פ' רפה !   הֶחָלוּק, לא הַ .

אבי:  וּמֵטִיחַ לא מָ ! לאחר בדיקה נוספת ברב מילים. וגם סוֹרָג  סוֹרָגִים !

אביגיל: מִשְׁקְפֵי -  בסמיכות מִשְׁקְפֵי שמש. ברכב (ברחףבֶּחָצֵר על פי רב מילים –

           בֶּחָצֵר = בְּ + (הַ) + חָצֵר .     מְשָׁעֳשַׁעַת וגם מְשֻׁעְשַׁעַת.  

עדי:   וּמֵרִיחַ – לבטא ברור את הפתח הגנוב, הסבר כאן    תחוב (תחוף)  , וּבָהֶם – לבטא ברור את

        ה ב' הקמוצה. 

ארז:  להיזהר מסיומות עולות לחפש את הנקודה.