אימון הגיית מילה בשלמותה

 

אימון הגיית מילה בשלמותה

 פתוח   שלום   כן   צריך   בחוץ   יותר    יהיה   אהיה   אוויר   מעיל 

אם   עם  סגרירי   רוח    ללכת   מזג   בטח   גרוע   בטוח   החלון   עכשיו   

 הכי חשוב להגות את המילים במלואן ולא להשמיט את סוף המילה

עוצמת הקול צריכה להיות שווה לאורך כול המילה עד סופה

לחצו על המילים כדי לשמוע הדגמה

תוכלו גם להשתעשע ולבנות מהמילים האלה

משפט שיש לו משמעות או סיפור