2_7

התוכונים שלנו לא העבירו את הקול ששמעו. החלטנו לשחק בעצמנו בתוכים מדברים. הילדים אהבו את המשחק ושיחקו בזוגות וגם בקבוצות. כשבאו ההורים הם הצטרפו למשחק.