2_11

 

אחר כך שידר שי לילדים רמזים על חיה אחת והילדים ניסו לנחש מי היא. הוא הכניס לגן כלוב ובו החיה. הילדים למדו לומר את שמה וגם ליטפו אותה. הם שאלו שאלות והעירו הערות ושי סיפר הרבה פרטים על החיה המעניינת הזאת.