סדנת תוכניות מחקר

 

     הידען

     פרסום הדוברת - חמורבי

     משפטי מפתח

     מבנה טיזר 

     האזן לטיזר

     רשימת תוכניות מחקר 

     מדדי ביקורת ובדיקת איכות עבודותיכם על הטיזר והראיון