רדיו מולטימדיה הר הצופים המחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית ירושלים

 

      פרופ' אליהוא כ"ץ חתן פרס ישראל ממייסדי המחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית בירושלים

 

הקלטה שנערכה בביתו בירושלים בפברואר 2019

 

                                                  סימני דרך:                                                    

                                             

 

 על הקמת הטלוויזיה

 

 

אירועי מדיה והשפעותיהם

  

      

            

 חדשות כזב ולסיכום תודות לשותפיו הרבים

 

 

      קורות חיים ורשימת הפרסומים הרבים והחוקרים שפרופ' אליהוא כ"ץ עבד אתם בשיתוף פעולה ומבקש להודות להם

 

 

עורך מוטי ברכאן