רדיו מולטימדיה הר הצופים המחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית ירושלים

 

      פרופ' אליהוא כ"ץ חתן פרס ישראל ממייסדי המחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית בירושלים

 

הקלטה שנערכה בביתו בירושלים בפברואר 2019

 

                                                  סימני דרך:                                                    

                                             

 

 על הקמת הטלוויזיה

 

 

אירועי מדיה והשפעותיהם

  

      

            

 חדשות כזב ולסיכום תודות לשותפיו הרבים

 

 

      קורות חיים ורשימת הפרסומים הרבים והחוקרים שפרופ' אליהוא כ"ץ עבד אתם בשיתוף פעולה ומבקש להודות להם

פרידה מאליהוא כ"ץ. הארץ עופר אדרת.

(21 במאי 1926 – 31 בדצמבר 2021) 

אדם במעשיו

זכרונו

בלב ממשיכיו

ונפשו

אחרי חייו

 

עורך מוטי ברכאן