היא לא אי

היא ואי

היא ילדה קטנה בגן

והוא, אי קטן בים

היא, לא אי

והוא, לא היא

כי אי קטן בים  אי אי

הוא אי,  רק אי

ולא הילדה

הקטנה ההיא.

 

playback-karaoke