שווא נח:  וּלְ פיכך   וּלְ קבל   וּמְ לכים     וּבְ כן

קמץ קטן O:  צָהרים ( צוֹהוֹרים)  מָחרתיים (מוֹחוֹרתיים)

ב'  כ'  פ'  רפות:  ערכי    סרבן    חפוי - (מכוסה)

בּ'  כּ'  פּ'  דגושות: הפּח   כּלב    בּרור 

מקום הטעם:  ארבע   אמצע   כובע    אפילו 

מ' השימוש:  חִיריק ודגש באות אחריה: מִפֶּתח   מִכִּיתה   מִבִּיקור

לפני גרוניות א ה ח ע ר:  צירה.  מֵארבע   מֵחדשות היום  מֵעיתונים  מֵרצון  מֵההצעה .  אבל במילים: מִחוץ מִחוט – חיריק

ש' השימוש: סגול ודגש באות אחריה. שֶבּניתי  שֶפּרצה   שֶכּמותי

ה' הידיעה: בד"כ פתח ודגש באות אחריה. הַבּית  הַפּעם   הַכּלכלה אבל לפני ה ח ע קמוצות ולא מוטעמות וגם לפני ח בחטף קמץ – הֶחכם  הֶחדש  הֶערוץ  הֶעבר  הֶעתיד  הֶהרים  הֶחֳדשים (הֶחודשים) זהירות: לעולם לא לפני א'   (הַעָוֶל,  כי האות ע' מוטעמת )

ו' החיבור: בד"כ בשווא. וְהרים  וְכיתות – כ' רפה כי היא כבר לא בראש מילה.  לפני אות שוואית ולפני בומ"פ – בשורוק – וּספרים וּבאמת  וּועד  וּמאמרים  וּפירות  -   פ' רפה כי היא כבר לא בראש מילה.  ו' לפני י' שוואית מקבלת חיריק  והיוד הופכת לאות נחה וִי רושלים   וִי לדים    וִי רושה    וִי נסו . לפני חטפים ו' מקבלת את תנועת החטף-וַאֲגירת   וֶאֱמונה   וַעֲנָקי   וָחֳומרים(vochomarim)    זהירות: אין וּ לפני כ'  ל' - וְלִשאר הידיעות   כִּכְתבו וְכִלשונו  (הכללים חלים גם על שמות עבריים אבל לא לועזיים)

ב'  כ'  ל':  בד"כ מנוקדות בשווא. בְּהָרים כְּכיתות לְכיתות . לפני אות שוואית – בחיריק. בִּקריאה  כִּסנונית   לִגדולי  לִשְמות.  לפני חטפים יקבלו את תנועת החטף. בַּאֲדיבות  בַּהֲבנה  כַּאֲמירה  לַהֲלכה   בָּאֳניה  bo o ni ya)) . לפני שם מיודע מקבלות את הניקוד של ה' הידיעה כולל דגש באות הראשונה של המילה. בַּפֶּתח   בַּפַּעם   לַכִּתה . בסמיכות – לא בדרך המיודעת. בְּפתח הבית   בְּכיתת האמן . וכך גם בשמות פרטיים. לְמרמרה  בְּמרמרה   בְּפייסבוק   לְפייסבוק  .


 

רב מילים מאפשר :   

1 . ניקוד של מילה בפני עצמה למשל עֲנָק   עָבַר   הַר   הָרִים    חֲוָיָה

2 . ניקוד של ה' הידיעה לפני המילה – הַחֲוָיָה  הָעֲנָק    הֶעָבָר

3 . במקום ה' הידיעה בתחילת המילה האותיות כ'  ל'  ב'  תקבלנה גם צליל דומה בֶּעָבָר   לֶעָבָר  כְּעָבָר   אומנם הניקוד שונה :   כְּ  בֶּ  אך צלילם דומה  eh  .

4 . ניקוד של  סמיכות בין שתי מילים - עניני היום  (העניינים של  היום)   עִנְיְנֵי-    (בתפריט תחת דקדוק) המקף - מסמן מילה שתבוא סומכת ל עִנְיְנֵי- : "היום"  - עִנְיְנֵי- היום

5 . איך יש לנקד ו'  לפני מילה. למשל: וּמִכֵּיוָן  נקודה בתוך ה ו'  (שׁוּרוּק) או למשל: וְחָשׁוּב שתי נקודות מתחת ל ו' (שְׁוָא)

       

שימו לב:

ניקוד של אותיות  כ  ל  ב   שאינן באות במקום ה' הידיעה לפני מילה. למשל : פַּעַם  כלשהי לא מיודעת. :רב מילים יציג אותן כך

  כְּפַעַם = כְּ + פַּעַם