יוצרים סיפור רדיו תשע"ו

הספור של נופר "יום שיגרתי"  טקסט

 

 

הסיפור של דן "מעקב"  טקסט

 

תמונת המיקס