הסיפור של לירון אוחיון  "העץ"   טקסט

תמונת המיקס

 

 

הסיפור של ציון מושאילוב - "בחירה היא ברכה"  טקסט

 

 

 

הסיפור של עדי "קוטרית"  טקסט ותהליך המיקוד על סיבה ותוצאה

 

 

 

הסיפור של יובל  "ינון"  טקסט טיוטה הנחת יסוד והסיפור

תמונת המיקס

 

 

 

הסיפור של ירדן  "ויפאסאנה"   טקסט וקיצורים באדום

תמונת המיקס

 

 

 

הסיפור של שני "הזדמנות שנייה" / "כלחם על פני המים" טקסט איסוף חומרים והסיפור

תמונת המיקס

 

 

עוד סיפורים 3