תרגילי סדנת תשע"ב

דיבייטינג

יקירה ואלעד1

יקירה ואלעד2

דיינה ועמנואל

פטימה ועדי כהלי

יעקב ותמיר

דיה ושחף

דור ואשר

נדב ועמנואל

ביין איאת