אוויר מעביר

 

האוויר מעביר את הקול שלנו

בינינו יש אוויר

אוויר שמעביר

את קולי אליך

ואת קולך אלי

אנחנו מדברים

שרים ומשוחחים

 האוויר מעביר

מעביר