תיאור קולי - vocaleyes - סדנה

יום ראשון 19 באוקטובר 2014

 המשך התוכנית מיום שני עד שישי  באולפן רדיו הר הצופים ירושליםשעות הלימוד ביום ו' יקוצרו ויחולקו בין שאר הימים

מטרות הקורס

  הסדנה         משתתפים

הדרכה - חווית מגע והכנות     דוגמא לתיאור פרטים לפני ההצגה     אינטונאציה תואר הפועל ובחירת מילים    חימום

עקרונות ארגון התיאור  

תיאור תמונות    הוומפירים    תחנת קמח 1  הדרכה - תחנת קמח 1   תחנת קמח 2    אנדריו מתאר תחנת קמח 2  

תחנת קמח 3     תחנת קמח 4     טקסטים - תחנת הקמח    טיבלה      אנדריו מתאר פתיח לטיבלה  מילים נרדפות להליכה

טיבלה - הטקסט

פרסומת לחגורת בטיחות   הדרכה חגורה + בובות    אנדריו מתאר קטע מהצגה עם ציפורים וסוס - בובות

הגייה - דף עזר    לשון 1    לשון 2      לשון 3  -  עם סמדר כהן

חומרים נוספים

תיאור תמונה במוזיאון הנערה העיוורת                                         http://www.youtube.com/watch?v=NNoIQHxMaWA       
                                                                                                                                             מספר סרטים עם תיאור קולי  https://www.youtube.com/watch?v=KlpEj1wxEBI   ג'ואל שנידר

מצגת - נורית      AD ירחון     מדריך מרכז קנדי      ס' 130 ארה"ב       מדריך 1    מדריך 2     מדריך 3    מדריך 4

The didactics of audiovisual translation               עבאס עבאס - על מימדים ומישוש                                                                           

                                        שיר - "אדיבותם של העיוורים" מאת ויסלבה שימבורסקה . קוראת ריקי דסקל

vocaleyes at work

סטאג'

השתלמות עם ג'ואל שניידר 30 במרץ 2015

 

תיאור קולי יום עיון קריאה והגייה-הערות טיפים סימני שאלה ותיקונים בסיוע רב מילים 17/02/17

 

פרס נגישות ישראל 2017

ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל