Radio-Multimedia               רדיו-מולטימדיה       

    Mt. Scopus          הר הצופים           

 

אקדמיה

קול ישראל באוניברסיטה העברית . ראיונות ומחקר על טיבו של העולם וטבעו של האדם

מדע תרבות ופוליטיקה גם

השידור בימי... ברשת....בשעה......

 

 

פרופ' דן מירון

מחוקרי הספרות העברית וספרות היידיש והמבקרים הבולטים ביותר בישראל. זוכה פרס ביאליק ופרס ישראל

הקומפלקס הספרותי היהודי בעת החדשה - הרצאה ראשונה
 

לאבני פינה - הרצאות בוידיאו

 

 

פרופ' שלמה  אבינרי

פרופסור למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, חתן פרס ישראל בחקר מדע המדינה לשנת 1996 ומנכ"ל משרד החוץ לשעבר.

תוכנית החלוקה

 

 

פרופ' מנחם בלונדהיים

היסטוריון . ראש החוג לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית

על עבדות וגזענות באמריקה

השידור ברשת ב' 4.4.12  ערב פסח תשע"ב

 מנחה מיקי מירו בתוכנית שעת חברה

בהשתתפות פרופ' מומי דהן ראש ביה"ס למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית

 

 

 

© The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved