סדר המשתתפים

הדס משלי , פעמיים

שלומית שדה

לירון ליכטר

ליאת זפט

שירה ילינק

סימרי אסמהן , פעמיים

הילה טננבוים