סדר הופעת המשתתפים

1 . אלמוג פלד

2. אלינה ליפוב

3. תמנה מקיטן

4. נוגה מזור     

5. עומר אליאב

       6. אוריאל אהרוני       

7. נדב רמות    

8. רננה עטייה.

9. אימאן עליאן